KAS officieel partner
 Benefits of Nature

KAS TuinbouwCommunicatie steunt Benefits of Nature en heeft zich daarom als ‘founding father’ verbonden aan de stichting. Als mediapartner zal KAS via haar online en printproducten berichten over de ontwikkelingen binnen dit bijzondere duurzaamheidsinitiatief.  Benefits of Nature is een organisatie die in de hele tuinbouwketen de duurzaamheid meet, verbetert en innoveert. Door gebruik te maken van een unieke footprinttool kan de duurzaamheid in de keten in kaart worden gebracht. Daarnaast ontwikkelt Benefits of Nature duurzame producten op basis van footprint en shelf life en implementeert de stichting duurzame producten in de hele keten. In eerste instantie ligt de focus van Benefits of Nature op potplanten, daarna volgen ook snijbloemen, groente en fruit en openbaar groen. Unieke footprinttool
Henri Potze, oprichter van Benefits of Nature geeft aan dat het initiatief draait om de drie P’s: People, Plant en Profit. “We willen het leven van miljoenen mensen verbeteren en mooier maken door een gezonde en leefbare planeet achter te laten aan onze klein- en achterkleinkinderen. Tegelijkertijd moet het in kaart brengen van duurzaamheid binnen de tuinbouw de marges en omzetten verbeteren in de hele keten.” Samen met EcoChain werd een unieke footprinttool ontwikkeld die inzicht geeft in de duurzaamheid van bedrijven, processen en producten binnen de tuinbouwsector. Op basis daarvan wordt een aantoonbare duurzaamheidsscore vastgesteld die bedrijven ook weer richting hun klanten kunnen communiceren.  Benefits of Nature is een non-profit organisatie en wordt inmiddels door een groot aantal bedrijven en organisaties uit de tuinbouw gesteund. KAS TuinbouwCommunicatie voegt zich nu aan dat collectief toe en hoopt door open en eerlijke communicatie bij te kunnen dragen aan een verdere verduurzaming van de tuinbouwsector.